Ekobanken

Ekobanken

Ekobanken profilerar sig lite annorlunda än många andra banker. Pengarna som sparas i Ekobanken placeras så att de stöjder en sundare och mer ekologisk utveckling. Här finns ett mer genomtänkt och etiskt korrekt sparande än på många andra ställen. Det är också fullt möjligt att låna pengar i banken. Ekobanken har flera olika konton för att passa olika typer av privatpersoner. När det gäller lån går bara en liten del till privatpersoner medan den huvudsakliga verksamheten går ut på att låna pengar till idéburna organisationer och företag som verkar för den sociala ekonomin och ekologiska mål.

Medlemsbank

Ekobanken är en så kallad medlemsbank och det betyder att banken ägs av sina medlemmar. Insatsen ligger på 1000 kronor per medlem och skall kasta dubbelt tillbaka. Det är valfritt att investera ännu mer pengar men 1000 kronor är det minsta. Insättningar och uttag på sparkonton hos Ekobanken görs från föranmält konto i annan bank, via andra bankers internettjänster eller via Plusgiro. Internetbanken är kostnadsfri och är en bra överblick för att hålla koll på alla dina konton.

Alternativa sparinstitut
0.40% - 1.00%
0.70% - 0.70%

Låna hos Ekobanken

Bolån

Ekobanken är en lite annorlunda bank där medlemmarna köper andelar för att få vara medlemmar och har sedan möjligheten att låna pengar till bostad. All utveckling i banken måste främja social och ekologisk utveckling i samhället. Grundinsatsen i banken är 1000 kronor och vill man sedan teckna ett bolån måste man sätta in ett kapital som varierar mellan 1 - 5 procent beroende på förusättningar för lånet. Inga uppläggningsavgifter tas ut och alla betalningar sker via autogiro och därför utgår också aviavgiften. Räntorna finns som både fasta och rörliga och normalt tar banken beslut i ränteförändringar vid varje nytt kvartal. Endast en liten del av bankens låneverksamhet fokuserar på privatpersoner. BÅde rak amortering och annuitetsamortering används och det är upp till kunden och banken att bestämma vad som passar bäst.

Privatlån

Ekobanken erbjuder också mindre lån till personer eller idéer som kan påvisa ett främjande av den sociala och ekologiska utvecklingen. Räntorna går upp lite jämfört med bolånen men varken uppläggningsavgifter eller aviavgifter förekommer. Även här måste en insats betalas till banken och den ligger också någonstans mellan 1 - 5 år beroende på amorteringstid och storlek på lånet. För lån upp till 50 000 kronor krävs endast grundinsatsen på 1000 kronor till banken och inga övriga insatser behöver betalas in.