Enkla.com

Enkla.com bolån med 0,95% ränta

Enkla.com är en av de nya aktörerna som tagit ett kliv in på bostadsmarknaden för att utmana storbankerna och deras räntor. Hos Enkla kan du inte ansöka om nytt lån utan endast flytta ett befintligt bolån.

Flytta bolån till Enkla.com

Enklas erbjudande är detsamma för alla som ansöker. Du erbjuds en bolåneränta på 0,95% bunden under en 3-års period. Du anmäler intresse av att flytta bolån på bolagets hemsida och efter att de återkopplat till dig skapar du ett konto med hjälp av mobilt ID. Enkla.com hämtar in dina bolåneuppgifter och återkommer sedan med ett kreditbeslut. Eventuellt kan kompletteringar behövas. Om du accepterar sköter Enkla.com sedan flytten av ditt bolån. Enkla har inga avgifter för uppläggning eller ansökning och det är endast bolånet du flyttar. Lönekonton och dylikt behåller du på din gamla bank.

Nästa ränteperiod

Enkla.com erbjuder marknadsmässiga räntebindningstider, vilket innebär att du kan lägga om ditt lån till samma eller annan tillgänglig räntebindningstid då de tre åren med bunden ränta löpt ut. Ditt bolån går automatisk över till en rörlig (3 månaders) fexibel ränta baserad på Stibor efter att 3-års perioden löpt ut. Önskar du flytta ditt bolån till annan aktör får du hjälp med det från Enkla.

Krav för beviljat lån

Enkla har följande grundkrav för att bevilja en flytt av bolån:

– Du ska vara folkbokförd i Sverige
– Du ska ha en stadigvarande inkomst i svenska kronor
– Du ska ha en belåningsgrad under 85%
– Ditt bolån är under 2 500 000 kr (gäller per person, om 2 personer tagit lånet tillsammans gäller 5 000 000 kr)
– Ni är max 2 låntagare per bolån och tillhör samma hushåll
– Du/Ni har en återbetalningsförmåga enligt KALP och skuldkvot (se förklaring under ”kreditbedömning” nedan)
inte har några betalningsanmärkningar

 Om Enkla.com

Bostadskreditinstitutet Simplex Ab heter ägarna bakom Enkla.com – tidigare Lånbyte.se. Simplex står under tillsyn av Finansinspektionen och bedriver tillståndspliktig verksamhet.