Att gå i borgen

Borgensman – så funkar det

Att gå i borgen för någon innebär att en eller flera personer säkrar upp ett lån, genom att ta på sig ansvaret för lånet. Dessa ska täcka för den person som tar lånet, om denna får problem med att betala av (amortera) lånet. Att gå i borgen för någon innebär att man blir en borgensman, för att försäkra borgenären, alltså långivaren, att den kommer få sina pengar tillbaka. För att detta ska vara giltligt så måste det upprättas ett avtal mellan borgenären och borgensmannen. Utan avtal är inte borgensmannen en borgensman.

En borgensman kan behöva användas när banken behöver en extra försäkring att de kommer få tillbaka sina pengar. Borgensmannen behövs om låntagaren inte har tillräcklig kreditvärdighet, eller om den har en betalningsanmärkning. Innan avtalet skrivs gör banken en kreditupplysning på borgensmannen, och kontrollerar så att denne är lämplig för att ta ett lån. Sedan kan denna gå in som säkerhet för att banken får tillbaka sina pengar.

Viktigt med avtal

borgensmanFör att kunna gå i borgen för någon, eller för att någon ska kunna gå i borgen för dig, så måste det först finnas ett avtal. Ett avtal kan inledas både muntligt och skriftligt, där båda gäller. Även om muntliga avtal är bindande, så kan det vara svårt att bevisa att de inletts. Därför är det verkligen rekommenderat att istället skriva ett skriftligt avtal, för att kunna bevisa och gå tillbaka för att se att det stämmer. Om du ska gå i borgen, eller om någon ska gå i borgen för dig, så är det alltså klokt att göra ett skriftligt avtal. Ett bra skrivet avtal är mycket viktigt för alla huvudmän inblandade. Det är en trygghet för långivaren, som får en garanti att den får sina pengar tillbaka. Det är en garanti för låntagaren, eftersom den kan få sitt lån och kanske få höjd livskvalitet. Det är också en garanti för borgesmannen också, eftersom denne vet vad den går in i. Muntliga avtal är som sagt värda precis lika mycket som skriftliga, men de är dock svårare att bevisa att de existerar. I ett skriftligt avtal får alla inblandade bättre översikt över vilka bestämmelser som gäller. Det är lätt att gå tillbaka och se vad som bestämdes, villket gör det hela säkrare. Att skriva ett bra avtal för borgensman är dock lättare sagt än gjort. Det är många saker som ska skrivas med på rätt sätt, för att allt ska bli korrekt. För någon som inte är så bekant med alla ekonomiska termer kan det vara svårt att veta vad som ska och inte ska vara med i ett giltigt avtal. Därför är det bra att använda en färdig mall, där de flesta uppgifter redan står med. Mallarna är användbara att ha, eftersom du då kan vara säker på att allt viktigt kommer med. Avtalsmallar för borgensman och andra mallar för andra dokument finns att hitta hos bland annat DokuMera, där du också kan få bra hjälp om du har några frågor.

Bynk

Säkerhet vid lån

I ett låneavtal som skrivs finns många olika ekonomiska termer som kan vara viktiga att känna till. Några av dem är till exempel fast eller lös egendom, tillsammans med många fler. Det finns också något som i ekonomiska termer kallas för huvudmän. Genom att en person ingår i ett lån blir denne därmed kallad för låntagare, alternativt gäldenär. Den personen, eller institut, som lånar ut pengar kallas för borgenär, eller långivare. Avtalet som upprättas mellan de båda parterna brukar ange vilken räntesats som lånet löper tillsammans med. Det anger också hur lång tid det får gå innan lånet ska ha betalats tillbaka. Räntan är kort förklarat den avgift som en gäldenär betalar till borgenären, som kostnad för lånet.

För att en borgenär ska kunna känna sig trygg med att låna ut pengar till en gäldenär behövs en säkerhet för lånet. Inte minst när det gäller större belopp. Säkerheten garanterar borgenären att få tillbaka sina pengar, även om gäldenären inte kan betala tillbaka. Kortfattat får gäldenären ange ett ting eller en person som säkerhet, som går in och betalar av skulden om det skulle behövas. Antingen säljs tinget och pengarna går till långivaren, eller så får borgensmannen betala tillbaka skulden.

Olika typer av borgensåtaganden

Det finns främst två sorters borgensåtaganden, där båda innefattar olika förpliktelser. En låntagare kan ha en, eller flera borgensmän som då delar på ansvaret. Oavsett hur många som ingår i detta, så ska ett avtal upprättas.

Enkel Borgen

Vid en enkel borgen blir borgensmannen endast skyldig att betala för skulden. Detta efter det att Kronofogden har rett ut låntagarens möjligheter att betala tillbaka lånet. Om låntagaren inte har möjlighet att betala tillbaka skulden, faller det på borgensmannen att betala av summan. Av den anledningen bör man vara väldigt noggrann med vem man går i borgen för.

Proprieborgen

En proprieborgen är den allra vanligaste formen av borgensåtagande. Här har låntagaren också fler borgensmän som säkerhet vid ett lån. Vid en proprieborgen kan långivaren kräva vilken borgensman som helst på pengar, om den inte fått lånet återbetalat. Detta innebär, precis som de andra sorternas borgensåtagande, att borgensmannen får precis samma åtaganden som en låntagare.

Erbjudande från Världens Historia

Lån i olika livssituationer

Det finns alltid tillfällen där det är möjligt att låna pengar, även utan fast inkomst. Ett bra exempel på detta kan vara under tiden som du är student. Här vet bankerna att du studerar för en framtid med högre lön och kan då bevilja ett lån ändå. De här lånen brukar inte vara jättestora, men de kan vara till för en cykel, dator eller liknande. Detta är på så sätt inte samma sak som ett bolån eller annat större lån. Samma sak gäller om du till exempel är anställd under former som ger dig sämre referenser än vad de borde, eller om du tar lån med en partner.

Alla banker har olika krav och alla kommer inte ge med sig, utan håller de krav de redan bestämt. Det finns till och från vissa banker som ger möjlighet att låna pengar utan att du har fast inkomst, eller om du har en betalningsanmärkning. Detta kräver dock att du är införstådd med de krav som kan ställas på dig. Det ökar också dina chanser att du har en borgensman som du känner och litar på, eller att du söker tillsammans med någon annan.

Flera borgensmän

Om det är flera borgensmän som delar på ansvaret, så kan de då ta en andel av lånet vardera. De kan inte krävas på mer än sitt andelsbelopp, eller så delar de ansvaret lika mellan varandra. Det senare innebär att långivaren kan vända sig till vilken av borgensmännen som helst, för att kräva återbetalning på hela beloppet. Om detta är fallet kan denna borgensman kräva att de andra borgensmännen bidrar till att betala av det.

En borgenär, till exempel långivaren, kan endast dra sig ur ett åtagande om borgenären godkänner detta. Det går även att tidsbegränsa en borgensmans åtagande, men detta måste också skrivas med i avtalet. Om låntagaren sedan inte kan betala ett lån och långivaren kräver borgensmannen på lånet, så övergår lånet som en fodran på låntagaren till borgensmannen istället. Det innebär att borgensmannen kan kräva tillbaka pengarna av den som tog lånet från första början. Dock avsägs denna plikt automatiskt efter tio år.

Att tänka på innan man går i borgen för någon

Att gå in som borgensman innebär ett stort ansvar. Som borgensman ska du som sagt täcka upp för det som låntagaren, i detta fall, inte kan betala tillbaka. Du bör inte gå i borgen för något lättvindigt, eftersom du sätter din egen ekonomi i spel. Gör det inte hellre för någon du inte känner, om du inte har god tillit till eller inte har insikt i personens ekonomi. Det är också viktigt att du vet personens förutsättningar för att kunna upprätthålla betalningen av lånet. Om du misstänker att personen inte har någon möjlighet alls att betala tillbaka lånet, så bör du heller inte gå i borgen för denne.

Likaså ska du inte vara borgensman om du inte känner att du själv kan tänka dig betala tillbaka ett lån. Som borgensman har du ett ytterst stort ansvar och förpliktigande. En enkel tumregel är såklart att aldrig gå in som borgensman för någon, för att inte behöva riskera sin egen ekonomi. Dock kan man ibland vilja hjälpa en vän, och därmed gå i borgen för denne. Om du skulle behöva detta, så finns några saker du bör tänka på.

Saker att tänka på innan du blir borgensman

sparaGå inte i god för någon du inte kan lita på till 100%

sparaFörsök att tidsbegränsa ditt åtagande som borgensman

sparaFörsök även att begränsa det belopp du går i god för

sparaEn enkel borgen är alltid bättre, om ni är flera som delar på ansvaret

sparaTeckna aldrig ett avtal om du är tveksam – vänd dig då till konsumentvägledaren i din kommun för frågor

sparaHa god insikt i vad lånet innebär i form av räntor och amorteringar med mer

sparaJämför räntan med räntorna för andra typer av lån, men utan att du behöver kliva in som säkerhet

Låna pengar utan fast inkomst

För att få låna pengar brukar ett av de första kraven som ställs vara att man skall kunna uppvisa en årlig inkomst. Det här brukar användas av den enkla anledning för att banker som lånar ut pengar också är intresserade av att få tillbaka pengarna någon gång framöver. En person som inte har någon fast inkomst kommer knappast kunna lägga några pengar på att amortera ett lån som de tagit. Därför brukar det vara ett minimikrav att alltid uppvisa en fast inkomst för att få låna pengar. Om du inte kan uppvisa detta är sannolikheten för att du ska få ett lån mycket låg. Om du inte har något att visa upp, så kan det vara svårt att ta ett lån även om du har en borgensman.

Anledningarna till att man kan behöva en borgensman är flera. Det är i grunden något man vill undvika, då man allra helst vill ha en privatekonomi som ger dig möjlighet att själv kunna ta ett lån. Däremot är det inte alltid det går, och ibland kan man behöva en borgensman. Om du till exempel ska låna pengar med betalningsanmärkning så kan en borgensman behövas, för att säkra upp till banken. Likaså kan du behöva en borgensman om du vill låna pengar utan fast inkomst. Du kanske arbetar mycket och får en bra inkomst, men är du timanställd och din inkomst varierar kan det vara ett hinder. Vid dessa tillfällen kan en borgensman vara lämpligt.

Låneskydd

Som låntagare utan fast inkomst gäller det att visa upp en så bra ekonomisk situation som möjligt. Detta då bankerna bedömer alla individuellt och ser till varje individs ekonomiska situation. Vill man låna pengar utan fast inkomst bör man se efter sin egen privatekonomi och göra det bästa för att den ska se anständig ut. Många banker ser ett låneskydd som något positivt. Ett låneskydd är en sorts försäkring, som går in och betalar finansiella poster om du skulle hamna i trångmål. Det hjälper dig om du har krediter på dig och om du behöver enklare ekonomisk hjälp.

Söka lån tillsammans

För att öka möjligheterna till lån ytterligare kan du, om möjligt, söka ett lån tillsammans med en annan person. Om du kan, så är det klokt att söka lån med din partner eller sambo, eftersom bankerna ser det som mycket positivt. Med två personer som låntagare så ökar också sannolikheten för att den lånade summan betalas tillbaka. Sannolikheten för ett bra lån ökar ytterligare om din partner har en fast inkomst. Generellt ser bankerna positivt på två låntagare och det brukar alltid öka dina chanser för att få låna pengar. Dessutom ger två inkomster möjlighet till att låna ett högre belopp.  

Ändrade anställningar ger ändrade riktlinjer

Förr var det totalt omöjligt att låna pengar om du inte hade en fast inkomst. Det har dock ändrats, främst under de senaste åren då det blivit möjligt. Nu kan du låna pengar utan fast inkomst och eftersom företagens anställningsformer har ändrats behövde även riktlinjerna för lån ändras. Många arbetar under tillfälliga anställningar, så som projektanställning eller liknande. Det räknas på årsbasis inte som fast inkomst, vilket försämrar möjligheten att få ett lån. Att möjliggöra lån för dessa personer har blivit allt vanligare. Dock innebär en fast inkomst inte direkt att man kommer få låna pengar, eftersom det finns flera andra krav som också måste uppfyllas. Det är därför viktigt att tänka på att det är mer än bara inkomsten som räknas.

Låna pengar med betalningsanmärkning

Om du någon gång fått en betalningsanmärkning så kommer den synas i tre år. Detta gäller även om du redan betalat den. En betalningsanmärkning stoppar ofta bankerna för att ge dig ett lån. Det bästa att göra är ju såklart att undvika att få en betalningsanmärkning, just för att det är svårt att få lån och annat om man har en. Trots detta så är det lätt att det händer, och en betalningsanmärkning kan gälla såväl stort och smått.

Gäldenär med betalningsanmärkning

Att gå i borgenOm du funderar på att bli borgensman för någon som har en betalningsanmärkning, så bör du ha kollat upp vad det är den gäller. Det är som sagt alltid riskfyllt att gå i borgen för någon, men det underlättar om du har koll på gäldenärens ekonomi. Om denne har en betalningsanmärkning är det klokt att ta reda lite mer om vad den gäller. Är det en glömd telefonräkning eller en faktura som försvunnit, så kan man ha lite överseende med det. Sådant händer. Om det därmemot är flera anmärkningar, eller om det är större summor, så kan det vara en varningssignal. Om det dessutom verkar vara återkommande för just den här personen så bör du tänka efter en gång till. Du som borgensman bör också vara säker på att din gäldenär inte kommer lämna dig alldeles själv.