Graviditetsförsäkring

Graviditetsförsäkring Det är som tidigare nämnt inte helt dumt att skaffa en försäkring till sitt barn för att garantera skyddet i vardagen då det inte alltid går att ha kontroll på vad barnen gör och är för någonstans. Däremot är det inte så många som tänker på att det är väldigt viktigt att skydda sitt barn redan under tiden som det finns i magen. Samt under förlossningen och under den första tiden i livet. En graviditetsförsäkring är ett skydd för er som väntar barn. Utifall att det uppstår komplikationer eller skador under tiden som ni väntar tillökningen. Den kan ses som en ersättningsförsäkring till den vanliga barnförsäkringen då den tecknas innan barnet är fött.

Granska avtalen

Försäkringen har skapats så att båda föräldrarna skall få ersättning om det uppstår några problem. En graviditetsförsäkring är ett bra skydd för familjer som väntar barn. Som vanligt är det väldigt viktigt att avtalen granskas så att alla vet vad som gäller om något skulle inträffa.

ICA försäkring