Insättningsgaranti

Insättningsgaranti I Sverige har vi någonting som kallas för insättningsgaranti. Det innebär att Riksgälden, som är ett statligt institut som sköter statens finansförvaltning, ger en garanti till privatpersoner som har pengar i en viss bank. Skulle banken gå i konkurs innebär det att du garanteras att få tillbaka dina pengar som du haft insatta. Det här görs ända upp till en summa på 950 000* kronor per kund. Syftet med hela garantin är att få en stabilitet i det finansiella systemet samt stärka skyddet för allmänhetens insättningar. Det finns en lag upprättad för att täcka den här garantin som kallas för Lagen om insättningsgaranti, (1995:1571). Alla institut som är delaktiga i insättningsgarantin betalar en summa pengar till Riksgäldskontoret.

Om en bank går i konkurs

Om en bank skulle gå i konkurs kommer du som privatperson få dina pengar tillbaka av staten inom tre månader. Du behöver alltså inte själv ansöka om att få tillbaka pengarna. Insättningsgarantin träder i kraft direkt och du kommer få dina pengar tillbaka. Om det rör sig om en utbetalning till ett utländskt institut inträder inte ersättningen förrän det finns ett beslut taget om att ersättning skall betalas ut och det då av behörig myndighet i det land där filialen finns. Det finns möjlighet för styret i Sverige att öka insättningsgarantin för sådana institut som har filialer i Sverige men som i sitt hemland inte kan trygga sparandet med garantier.
Vad händer med placerade pengar?

Vid placerade pengar täcker inte insättningsgarantin utan den gäller för sparade pengar hos banken. Värdepapper så som aktier, fonder och derivat har ett annat skydd som kallas för Investerarskyddet. Om det kan du läsa mer i artikeln om investerarskyddet.

 

  

*Från och med den 1 juli 2016 så ändrar man summan från 100 000 Euro till att vara baserad i svenska kronor. Därmed ändrar man summan till 950 000 kronor.

Låna pengar hos Coop

Coop Lån

Låna pengar hos Coop MedMera Bank till en individuell ränta mellan 3,70-9,99%. Som medlem hos Coop kan du dessutom få en lägre ränta. Coop MedMera Bank erbjuder privatlån utan säkerhet upp till 500 000 kr.

 Facebook

Nu kan du följa Allt Om Spara på Facebook och få tips och råd hur du kan förbättra din privatekonomi och ta del av de senaste ekonominyheterna.

Följ oss på Facebook