Jordbruksfastighet – Vad gäller egentligen?

Vad ska man tänka på när man köper en jordbruksfastighet? Vad är Jordförvärvslagen? Var finner man blanketter och broschyrer? Frågorna är många när det gäller just jordbruksfastigheter och i den här guiden ska vi försöka ge svar på de frågor du kan tänkas ha kring just denna typ av fastighet. Som ägare till en jordbruksfastighet är det mycket att hålla koll på och det handlar bland annat om tillstånd och bedrift. En investering är därmed förenad med ett visst arbete vilket gör att det lönar sig att redan innan själva köpet vara väl insatt i vad som egentligen gäller.

Här gäller Jordförvärvslagen

Detta gäller för jordbruksfastighet Sverige är sedan 1991 indelat i tre områden vilka går under benämningarna glesbygdsområden, friområden och omarronderingsområden. Har man förvärvat en jordbruksfastighet måste man i vissa fall söka tillstånd enligt Jordförvärvslagen. För att söka tillstånd behöver man kontakta Länsstyrelsen. Du som är privatperson och som har köpt en jordbruksfastighet i ett  glesbygdsområde eller ett omarronderingsområde behöver exempelvis detta tillstånd. Köper du däremot en jordbruksfastighet i ett område som enligt Jordförvärvslagen räknas som ett friområde så är inget tillstånd nödvändigt.

Om du däremot inte agerar som en enskild person utan istället som en jurdisk person så måste du alltid ha ett tillstånd. Detta gäller exempelvis aktiebolag och andra typer av företag. Undantag gäller om du köper egendomen från en annan juridisk person. Dock inte ett dödsbo. Ligger jordbruksfastigheten i ett friområde behöver du inte heller söka om tillstånd oavsett om du agerar som juridisk- eller enskild person.
Undantag gällande tillstånd för jordbruksfastighet

Det finns andra tillfällen då man som enskild person inte behöver söka tillstånd för sin jordbruksfastighet. Det handlar bland annat om när du som köper jordbruksfastigheten redan äger en andel i denna. Vidare krävs det inte heller tillstånd om du får egendomen via ett testamente eller ett arv. Du behöver inte heller söka tillstånd i jordförvärvslagen om du köper, byter eller får egendomen från dina föräldrar, dina mor- och farföräldrar eller från din make eller maka.

Var hittar man blanketter och broschyrer?

Broschyrer jordbruksfastighet När du ansöker om tillstånd ska din ansökan ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre månader efter det att köpet av fastigheten gått igenom. Ansökan ska göras på en särskild blankett som heter Förvärvstillstånd enligt Jordförvärvslagen (1979:230). Därefter ska ansökan skickas in till Länsstyrelsen. Om du inte skickar in din ansökan i tid blir ditt köp ogiltigt.

I ansökan fyller du bland annat i uppgifter om dig själv samt om den egendom som förvärvats. Vidare behöver du uppge hur mycket mark som ska innehas samt vilket förhållande du har till ägaren. Därtill vill Länsstyrelsen även veta vad avsikten med själva förvärvet är samt en specificering av sysselsättningen.

Adresser som ansökan ska skickas till

Om fastigheten ligger i f.d. Älvsborgs län eller f.d. Göteborgs och Bohus län skickar du din ansökan till:

Länsstyrelsen
Box 767
451 26 Uddevalla

Om din nyköpta fastighet ligger i f.d. Skaraborgs län ska den istället skickas till:

Länsstyrelsen
Box 224
532 23 Skara

Kostar det något att ansöka om tillstånd?

Är du en enskild person och söker tillstånd inom det som kallas för omarronderingsområde så kostar det ingenting att ansöka. Ligger däremot fastigheten inom ett glesbygdsområde så kostar det dig en avgift. Du får räkna med att betala 3200kr i samband med sin ansökning. Agerar du som en juridisk person så kommer kostnaden istället att ligga på 5000kr. Detta så länge som egendomen inte är värd mer än 10 miljoner svenska kronor. Är fastigheten värd mer än så så stiger kostnaden till 11 100kr. Priserna varierar alltså och är avhängigt i vilket område köpet sker samt värdet på själva jordbruksfastigheten.