Låneinstitut och banker för Bolån

Banker och låneinstitut med bolån För att du som konsument skall känna dig trygg när du skall teckna ett större lån så som bolån faktiskt är, så är det viktigt att du känner dig trygg och säker på vad det är du ger dig in på. Det är viktigt att vara påläst bland de olika alternativen som finns på marknaden. Vi har därför valt att presentera de låneinstitut och banker som vi känner är bra aktörer på marknaden. Vi låter dig i lugn och ro läsa enkel och kortfattad information om de bolagen som du är intresserad av för att du sedan själv skall kunna välja ut det bolaget passar dig bäst. Har du några frågor gällande informationen som är presenterad är du välkommen att höra av dig

Boräntan en viktig faktor

Dock är vi helt medvetna om att boräntan är en av de viktigaste faktorerna när man ska teckna ett så stor och omfattande lån som ett bolån egentligen är. Därmed har vi listat de flesta större lånebankerna och deras boräntor i en smidig tabell. Så att du själv kan jämföra hur hög ränta som de olika bankerna erbjuder. Information som du exempelvis skulle kunna använda när du förhandlar med banken, om inte annat.

De senaste boräntorna hittar du här >