Livförsäkring

Livförsäkringar har inte varit så vanliga under speciellt lång tid. Men faktum är att allt fler människor väljer att teckna dem. De kallas ofta livförsäkringar eller efterlevandeskydd och innefattar att anhöriga skulle få en viss ersättning om du skulle avlida. Är det exempelvis så att du och din fru/sambo äger en bostad tillsammans och någon av er skulle avlida blir det tufft för den efterlevande att klara ekonomin. Då kan det vara lämpligt med den här typen av försäkring.

Premie för livförsäkring baserad på summa

En livförsäkring gäller för olika belopp som du normalt väljer själv. Premien varierar allt efter att du väljer summan för försäkringen. Generella krav gäller, inte minst för din hälsa som gås igenom mycket noggrant vid tecknandetillfället av en livförsäkring. Har du undanhållit känslig information vid tecknandet kommer ersättningen utgå om det skulle bli aktuellt att lösa in försäkringen. Sådan information kan vara allvarlig sjukdom.