Moms – Mervärdesskatt

mervardesskatt Mervärdesskatt som till vardags går under begreppet moms är en konsumtionsskatt som betalas av slutkonsumenterna. Moms går långt tillbaks i tiden i Sverige och själva begreppet härstammar från mervärdesomsättningsskatt. Under åren har moms också gått under benämningen allmän omsättningsskatt (oms). År 1960 infördes en tillfällig omsättningsskatt på 4,2% och det var först den 29:e maj 1968 som moms blev vad det är idag.

Benämningen idag är mervärdesskatt och den allmänna momssatsen ligger för närvarande på 25%. Det finns dock produkter och tjänster som har en lägre skattesats så som 6% och 12%. Därtill är det vissa varor och tjänster som är helt momsbefriade. När du är ute och handlar så är momsen nästintill alltid inbakad i det pris du ser. Med anledning av detta behöver man aldrig själv fundera på vad priset inklusive moms är. Utomlands fungerar det annorlunda och i USA är det till exempel priset exklusive moms som presenteras för konsumenterna.

Mervärdesskatt och omsättningsskatt

I Sverige har vi både mervärdesskatt och omsättningsskatt vilka båda är så kallade konsumentskatter. Detta innebär skatter som slutligen betalas i samband med ett inköp. Den näringsidkare som säljer en vara eller tjänst får betala mervärdesskatt men denna skatt kan kvittas mot ingående moms. Det vill säga att om en näringsidkare köper lika mycket momsbelagda varor som den säljer så blir momsen i slutändan noll. Däremot innebär det mycket administration men många menar på att systemet minskar risken för skattefusk. Själva omsättningsskatten läggs först på under de sista ledet i konsumentkedjan. Det innebär att det är först när en försäljning sker till en slutkonsument som omsättningsskatten adderas.

När vi i Sverige talar om moms så kan det både handla om mervärdeskatt och omsättningsskatt. Konsumenten tänker dock främst på omsättningsskatt medan det för näringsidkaren främst är relevant med mervärdesskatten. I och med momsen existens så kan man säga att vi i Sverige dubbelbeskattas. Detta då vi betalar moms på en vara som vi handlar för pengar som redan beskattats.

Mervärdesskatt i olika länder

De flesta industriländer i världen har någon form av mervärdesskatt. Detta med undantag för USA där man istället har en omsättningsskatt. Momsreglerna är i stort sett desamma i alla länder inom Europeiska Unionen. Detta då momslagstiftningen är baserad på gemensamma EG-direktiv. Dock skiljer det sig åt hur hög momssatsen är i olika länder samt vilka varor och tjänster som har lägre respektive högre momssatser. Även i många länder utanför EU finns liknande omsättningsskatter.

foretagsfinansiering med Capitalbox

Företagare betalar momsen själv

moms foretagare När det gäller företag så är det upp till dessa själva att se till så att momsen kommer in till staten i tid. Det är dock inte alla företagare som är momskyldiga. Detta då det finns olika förutsättningar som måste uppfyllas för att ett företag ska beräknas som momspliktigt.

✔ Företaget ska omsätta (sälja) varor eller tjänster

✔ Omsättning av varorna eller tjänster ska vara momspliktig

✔ Omsättningen ska göras i en yrkesmässig verksamhet

✔ Det är i Sverige som omsättningen görs

Med andra ord behöver exempelvis holdingbolag i Sverige sällan betala någon moms. Detta då dessa företag främst förvaltar pengar och inte säljer varor eller tjänster. Detta innebär också att holdingbolaget inte får dra av moms på eventuella inköp som företaget gör. Moms utgår inte heller för företag som säljer varor eller tjänster till ett annat EU land.

Vad är en yrkesmässig verksamhet?

En verksamhet anses vara yrkesmässig om den räknas som näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen. Om man tillhandahåller tjänster till andra länder så ska man dock inte ta ut svensk moms på detta. Man ska inte heller ta ut moms på varor som levereras från Sverige till köpare inom EU land som åberopar ett giltigt momsregistreringsnummer (VAT-nummer). Detta då köparen ska redovisa moms i sitt eget land istället. Likaså ska man inte ta ut moms på varor som man levererar från Sverige till köpare i länder utanför EU då detta räknas som export. På samma sätt ska man som företagare själv beräkna och betala moms till svenska staten ifall man köper varor momsfritt från en säljare i ett annat EU land. Importerar man varor (köper varor utanför EU) så betalar man moms till Tullverket.

När man tar ut moms av sina kunder så är momsen ingen kostnad då momsen kan dras mot inköp inom samma verksamhet. Därmed är det bara mellanskillnaden mellan ingående och utgående moms som behöver betalas.

Momsfria varor och tjänster

Nästan alla varor och tjänster i Sverige är momspliktiga. Det finns dock vissa  undantag. Vid försäljning av nedanstående varor och tjänster ska ingen moms tas ut av köparen:

✔ Sjukvård, tandvård och social omsorg

✔ Utbildning inom grundskola, gymnasieskola, högskola och universitet

✔ Artistarvoden

✔ Studieförbundets studiecirklar

✔ Framställning av medlemsblad, personaltidningar eller dylikt