2011 – Då blir allt dyrare

Just nu är den svenska ekonomin på högvarv med återhämtning och julhandel som är i full gång. Sveriges ekonomi är nu på en av de högsta nivåerna sen 46 år tillbaka i tiden. Samtidigt kan också svenskar vänta sig en ordentlig prisökning i väldigt många branscher efter att nyåret passerats. Att börja se över sin ekonomi och börja räkna på dagens kostnader och de skillnader som kan uppstå i och med höjningarna i exempelvis boende, räntor, mat och elkostnader kan få stor betydelse för många hushåll. Nedan ser vi vad som kommer bli dyrare under 2011.

Bostadsrätter

Med höjda räntor blir också bostadsrättsföreningarnas räntor dyrare och det tas ut i avgifter bland föreningens medlemmar.

Räntor

Att Riksbanken skall höja räntorna har inte undgått någon och det leder givetvis till dyrare lån.

Matpriser

Under slutet av oktober meddelade Svenska bondekooperativet Lantmännen att flera kända varumärken skulle bli dyrare till följd av dyrare råvaror. Matpriserna kommer bli än mer kostsamma efter årsskiftet.

Hyror

Lagarna ändras för vilka hyror en hyresvärd kan ta ut för hyresrätter. Det här kommer generera stora ökningar på många ställen. Prognoserna visar på upp till åtta procent på vissa ställen.