33 miljarder till premiepensionssystemet

Fonderna som ingår i premiepensionssystemet kommer att få ett tillskott med 33 miljarder den 10:e december. Pengarna kommer att fördelas på de fonder valt i dag. Men vill du att dina pengar ska fördelas på något annat vis så får du vara ute i god tid.

I genomsnitt kommer varje pensionssparare få 6000 kronor insatta på sitt konto. Givetvis så kommer vissa få mer och andra mindre, men enligt Pensionsmyndigheten så kan man få som mest strax över 10 000 kronor. Pengarna som sätts in kommer från 2011-års löner.

Av pengarna kommer helt enkelt så kommer man köpa nya fondandelar för de redan existerande fonderna som man har valt. Vill du dock ändra på ditt val av fonder innan pengarna sätts in så måste du göra detta innan den 6:e december för att få genomslag direkt.

Val som görs efter den 6:e december kommer att läggas i en kö och genomföras så fort som möjlig, dock inte tidigare än den 12:e december.

Nytt för i år är att du kan byta dina fonder direkt i mobilen. En app finns i dag att hämta till din iPhone och från den 4:e december så kommer du även att kunna logga in direkt på hemsidan via exempelvis en Andriod-mobil.

Källa: Pensionsmyndigheten