53 procent av unga sparar till egen bostad

Det blir allt fler unga som sparar till sin egen bostad. I en undersökning som SBAB har gjort sparar mer än varannan ungdom till eget boende. Bara en av 20 vill bo hemma med sina föräldrar.

I undersökningen som SBAB står bakom har cirka 1000 personer i åldrarna 18-26 år deltagit. Ungefär 53 procent svarade att de sparar till eget boende. I en liknande undersökning 2009 var det 40 procent som svarade på detta sätt. En ökning på 13 procentenheter med andra ord.

Av de tillfrågade var det bara fem procent som ville bo hemma hos föräldrarna, men verkligheten ser annorlunda ut. TT skriver att 43 procent bor fortfarande hos föräldrarna och det går högt upp i åldrarna, då 30 procent av 23-åringarna bodde hemma.

När det gällde hur ungdomarna ville bo, ville 35 procent bo i villa, 27 procent i bostadsrätt och 23 procent i hyresrätt med förstahandskontrakt.

Bankerna införde år 2009 ett nytt bolånetak som inte tillåter lån på mer än 85 procent av bostadens marknadsvärde. Detta ska dämpa hushållens skuldsättning, men innebär även att unga drabbas och får svårare att ta sig in på bostadsmarknaden. Bolånetaket, samt att allt fler oroar sig över att inte hitta en bostad kan vara skäl till att allt fler unga sparar till eget boende.

Här på Allt om Sparas kan du läsa mer om att spara pengar och få tips om olika sparandeformer, samt jämföra sparräntor.