88.000 återbetalningsskyldiga

många är återbetalningsskyldiga för bostadsbidrag De senaste månaderna har inte mindre än 88.000 svenska hushåll fått kravbrev på återbetalning av bostadsbidrag. Totalt rör det sig om drygt 668 miljoner kronor som ska betalas tillbaka innan den 2 maj i år.

Pengarna som nu krävs in är alltså bostadsbidrag som felaktigt betalats ut under 2015. De återbetalningsskyldiga har uppgett än lägre inkomst än vad de i själva verket haft. 36% av de som sökt bidraget är återbetalningsskyldiga. Det är en ökning från förra årets 33% .
Enligt Jenny Cederborg, enhetschef på försäkringskassan, kan det bero på att fler har osäkra anställningar och har svårt att uppskatta sin inkomst. Det måste vi analysera, säger hon.

Summorna det rör sig om per person är allt från ett par hundralappar till tiotusentals kronor. För dem som inte kan betala innan 2 maj finns möjlighet till avbetalning om man kontaktar försäkringskassan.

Kanske blir det lättare i framtiden. Ett lagförslag har lämnats in om att företagare från och med 2019 ska bli skyldiga att månatligen rapportera in de anställdas inkomst till skatteverket. Med en snabbare inrapportering hoppas försäkringskassan på att avstämningen av bostadsbidragen kan bli mer skyndsamt.

Det är dock inte alla som får negativa besked i sina kuvert. 34372 hushåll har uppgett en högre inkomst än vad man faktiskt haft och kommer därför att få sitt bostadsbidrag retroaktivt.

Källa: aftonbladet/Hem & Hyra