Alliansen vill utöka rut-reformen

Bortforsling av trädgårdsavfall exempel på utökad rut Alliansen vill bredda utbudet av tjänster som omfattas av RUT-avdraget samt höja taket rejält. Idag får man göra avdrag för upp till 25.000 kronor och detta belopp vill alliansen höja till 75.000 kronor. De äldre står i fokus i valet av de nya tjänsterna som rör trygghet, tvätt, flytt och hämtning.
Alliansen vill utöka Rut-reformen med flera nya tjänster samt tredubbla taket på avdraget. De äldre ligger i fokus för utformningen av förslaget och man vill även se över ett bredare hemavdrag för kunder från 70 års ålder rörande enklare tjänster i hemmet. De äldre har visat sig vara de flitigaste rutanvändarna och man ska även se över möjligheterna att öka avdraget från 50 till 60% för seniorer över 80 år. Det finns många äldre som inte har behov av hemtjänst men ändå kan behöva lite extra hjälp i vardagen då och då. Med detta förslag hoppas Alliansen på att kunna skapa tusentals nya, enklare, jobb samt underlätta för seniorer och barnfamiljer.

Förslag på utökade rut tjänster

Trygghetsrut: tillsyn av hemmet då man är bortrest.
Tvättrut: tvätt utanför hemmet
Flytt- och hämtrut: innefattar exempelvis flytt av möbler och bortforsling av trädgårdsavfall och återvinning.
Förslaget beräknas kosta 730 miljoner kronor om året. ’

Källa: Alliansen/GP