Allianspartierna lägger egna budgetmotioner

Nu har Alliansen gett besked om att varje parti kommer att lägga sin egen budgetmotion i vår och höst.

Men partierna höjer även ett varnande finger till regeringen: ”Vi ska hedra decemberöverenskommelsen, men vi ­kommer inte att acceptera ett ensidigt agerande om överskottsmålet från regeringen” skriver Allianspartiernas partisekreterare på dagens DN Debatt. Partierna är beredda att väcka misstroendevotum i de fall som inte omfattas av decemberöverenskommelsen.

Allianspartierna understryker att man kommer att fortsätta samarbetet i riksdagens utskott och kommer att inleda en gemensam färdplan med siktet inställt på nästa val. Partisekreterarna skriver att alliansen behöver utvecklas, både enskilt och tillsammans. De fyra olika budgetmotionerna ska understryka att alliansen består av fyra olika partier, men också visa att partierna står för gemensamma värderingar.

Partisekreterarna ger redan nu besked om att Alliansen kommer att ha ett gemesamt valmanifest inför nästa val.