Allt färre får ekonomin att gå ihop

Allt färre får ekonomin att gå ihop, det visar den senaste Konjunkturbarometer från Konjunkturinstitutet. En undersökning som också visar på att färre hushåll ser möjligheten till att kunna spara pengar de kommande tolv månaderna.

Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer baseras på intervjuer av 1500 hushåll runt om i Sverige och genomförs varje månad. Undersökningen från november månad visar att det är framförallt pensionärerna som har fått det svårast. Endast 13 procent av pensionärerna som tillfrågats ser någon möjlighet till att spara pengar de kommande tolv månaderna, vilket är nästan hälften om man ser till den föregående månaden då siffran låg kring 25 procent. I snitt över alla åldersgrupper ligger denna siffran på 54 procent.

Pensionärerna har också svårt att få ekonomin att gå ihop. Hela 47 procent av åldersgruppen 65 år och uppåt har svårt att gå jämnt ut varje månad. Endast unga mellan 16-24 år har en sämre statistik där endast 49 procent har svårt med att få ekonomin att gå ihop. Bäst ställt har åldersgruppen 35-49 år där motsvarande siffra ligger på 28 procent.

SBAB har sammanfattat statistiken från det gångna året och i snitt har 7,2 procent av hushållen behövt använda sparade medel eller låna pengar för att någon gång under året hålla sin ekonomi uppe. Det är den högsta siffran sedan 2006. I motsats till i fjol då snittet låg kring 5,9 procent, den lägsta siffran under 2000-talet.

Källa: Konjunkturinstitutet och SBABs ”Inlåning & Sparande nr 8”