Allt fler handlar med mobilen

Smarta telefoner och läsplattor används allt mer när det kommer till att shoppa på nätet. Enligt en ny undersökning har dessa besök ökat på webbplatser med e-handel.

Företaget Adobe har genomfört en undersökning på 19 000 webbplatser i Europa och USA som har e-handel. Under 2012 gjordes 8,5 procent av besöken från smarta telefoner, något som ett år senare hade ökat med drygt 2 procentenheter. Under 2013 gjordes nämligen 10,6 procent av besöken från smarta telefoner.

USA och Storbritannien var de med högst andel besök från mobilen till e-butiker, nämligen 13,9 procent respektive 13,5. Minst besök från mobilen gjordes i Belgien, Luxemburg och Nederländerna.

Noterbart var att användningen av läsplattor ökar och i Norden gjordes 5,6 procent av besöken 2012 från läsplattor med andelen nästan hade fördubblats året efter. Då kom 9,3 procent av besöken från läsplattor.

Källa: DN