Allt fler skänkte gåvor förra året

Under 2013 valde allt fler personer att skänka gåvor. Det visar siffror från Skatteverket som även upplyser om att man som privatperson kan få 25 procents skattereduktion för gåvor.

Det var den 1 januari 2012 som Riksdagen införde skattereduktion för gåvor för att stärka den ideella sektorn. Nytt för i år är att ändamålet ”bedriva hjälpverksamhet bland behövande” har ändrats till ”främja social hjälpverksamhet” vilket innebär att ännu fler gåvomottagare kan bli godkända.

Förra året gav 761 000 personer totalt bort 1,3 miljarder kronor i gåvor till ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund. Året innan var motsvarande siffror 627 000 personer som gav bort totalt 960 miljoner kronor. Det innebär en ökning på 36 procent på det totala gåvobeloppet. 

Som privatperson går det att få 25 procents skattereduktion upp till 1500 kronor på gåvor. Men gåvomottagaren måste vara godkänd av Skatteverket. Dessutom ska gåvan bestå av pengar, minst 200 kronor per tillfälle och minst 2000 kronor per år.

Skatteverket godkänner allt fler gåvomottagare. År 2012 godkändes 43 stycken och ytterligare 23 godkändes under år 2013.