Amorteringskrav på bolån kan bli verklighet

Om hushållen inte förändrar sitt amorteringsbeteende så överväger Finansinspektionen att införa krav på amortering av bolån.

I veckan så meddelade Finansinspektionen, FI, att man kommer att agera om hushållens skulder fortsätter att växa. FI är orolig för den utveckling som man ser i dag, där allt färre hushåll väljer att inte amortera på lån som understiger 75 procent av värdet, och kommer att agera om utvecklingen går åt samma håll.

Även om FI ser positiva effekter av bolånetaket så är man beredda att ta till fler åtgärder om hushållen inte amorterar mer än vad man gör i dag. Enligt myndigheten så är inte den bästa medicinen att sänka bolånetaket utan att införa krav på amortering. Om amorteringskravet skulle införas så kommer detta endast att gälla nya lån, inte befintliga.

Källa: Finansinspektionen