Amorteringskraven på bolån skärps

Bankföreningen har beslutat att stärka amorteringsrekommendationen. Det innebär att alla nya lån med en belåningsgrad över 50 procent av bostadens marknadsvärde ska amorteras, enligt rekommendationen.

Senast i mars utökades amorteringsrekommendationen till att gälla nya bolån med en belåningsgrad över 70 procent. Nu skärps amorteringskraven ytterligare och enligt Svenska Bankföreningens vd Thomas Östros är 50 procent en bra nivå för en sund amorteringskultur. Han menar att rekommendationen ska bidra till att det blir naturligt för låntagare att betala av sina bolån och minska den ekonomiska sårbarheten.

– Många hushåll bygger inte upp den buffert som kan vara nödvändig att ha om de ekonomiska förutsättningarna förändras, säger han.

En dialog förs nu med myndigheter om vilken takt som är rimlig för amorteringen.

Sedan i somras får alla nya bolånekunder en individuell amorteringsplan från sin bank.