Amorteringskravet återigen aktuellt

Amorteringskravet är återigen på tapeten och nu har regeringen kommit överens med Alliansen och Vänsterpartiet om hur utformningen av ett nytt amorteringskrav ska se ut.

Efter en överenskommelse med oppositionen har regeringen nu utformat ett nytt amorteringskrav, för att  stävja de svenska hushållens allt ökande skuldsättning.

Den senaste vändan med amorteringskravet mynnade ut i att Finansinspektionen fick slopa förslaget då detta kunde strida mot den gällande lagstiftningen. Men denna vända så ska man ge Finansinspektionen det mandat som krävs för att införa amorteringskravet.

Ett krav som Alliansens drev igenom är att amorteringskravet inte ska gälla bolån som någon tar för att köpa en lägenhet eller villa från nyproduktion.

Det ska även finnas ett undantag då amorteringskravet inte gäller, vid särskilda skäl, som exempelvis vid en skilsmässa, arbetslöshet, sjukdom etc.

Förslaget ska nu ut till remiss och 1 maj 2016 är det datum som man föreslår att amorteringskravet ska börja gälla.