Andelen boräntor med kort bindningstid minskar

SBAB släpper idag månadsstatistik som rapporterar om fördelningen av lån mellan de olika bindningstiderna som finns att välja på. Statistiken visar på att andelen korta bolån, det vill säga de lån som är bundna på en tre-månaders ränta har minskat från 72 procent till 70 procent på de senaste tre månaderna. Det innebär att andelen korta bindningstider är nere på sin lägsta nivå sedan juni 2008.

Andelen innebär alltså hur stor del av alla lån som tagits som är en bindningstid på mindre än tre månader. I det här fallet innebär det att 70 procent av alla bolån som finns ute är bundna med en tre-månaders ränta. Det är troligtvis en reaktion på att marknaden nu tror att räntorna kommer att stiga mer och mer den närmsta tiden. SBAB själva tror att de korta räntornas andel kommer att stabilliseras och ligga kvar på nivån. Enligt SBAB kan heller inte den sänkta prognosen för de kommande tre åren gällande styrräntan fått genomslag i den här statistiken. Det innebär att när människor ser att ränteutvecklingen inte skall vara så kraftig som man tidigare trott så väljer människor att ha kvar sina korta bindningstider.

Den absolut högsta nivån av andelen korta bindningstider nåddes under november 2009 då den låg på hela 92 procent. Sedan dess har räntan gått nedåt. För de övriga och längre bindningstiderna så har andelen givetvis ökat. För räntor som binds på ett till fyra år ökade andelen från 22 procent i september till 23 procent i oktober och andelen med bindningstider på fem till tio procent ökade från sex till sju procent.