Anders Borg tror på lägre reporänta nästa år

I budgeten som presenterades i september så har Anders Borg gjort ett utspel om att reporäntan sannolikt kommer att sänkas 0,5 procentenheter nästa år och skulle hans prognos slå in så skulle det innebära lägre boräntor.

Även om Anders Borg inte gör utspel om reporäntan så har regeringen ändå gjort en prognos över reporäntan i budgeten inför nästa år. Enligt deras prognos så kommer reporäntan att sänkas från dagens 1,25 procent till 0,75 procent. En sådan sänkning skulle innebär att dina bolån blir billigare nästa år, såvida du har valt ett rörligt avtal och skulle man tro på regeringen och Anders Borgs prognos kan det vara fördelaktigt att binda sin boränta under en kortare tidshorisont eller låta den vara rörlig ett tag till.

I motsats till Anders Borgs prognos så tror Riksbanken att reporäntan kommer att ligga kvar på dagens nivå kring 1,25 procent fram till mitten av nästa år, för att sedan åter trappas upp till målet på 2,00 procent. Faktum är sänkningen med 0,25 procentenheter senast var motvilligt men nödvändigt på grund av den låga inflationen.

Hur det kommer att bli är osäkert just nu och nästa beslut om reporäntan kommer Riksbanken att besluta om den 24:e oktober och publicera den 25:e oktober.