Ändrade rutiner för sjukpenningen i månadsskiftet

Sjukskrivna kan få vänta på att få sina pengar. I månadsskiftet kommer Försäkringskassan att se över och börja ändra sina rutiner för utbetalningar av sjukpenningen. Det är då risk för att sjukskrivna kommer få sin sjukskrivning stoppad snabbare än idag. Läkarförbundet ställer sig kritiskt till detta.

Stetoskop och penna Yvonne Gullberg, huvudskyddsombud för ST organiserar statligt anställda på Försäkringskassans huvudkontor, menar att det kan vara medborgare som inte får en sjukpenning som de räknat med och då kommer få det svårt ekonomiskt.

En av grupperna som kommer beröras av de nya rutinerna är enligt uppgift cirka 2000 personer per månad som får besked om Försäkringskassan överväger att sluta betala sjukpenning till dem.

Detta meddelas via brev och personen som ansökt om sjukpenning har då ett par veckor på sig att komplettera uppgifter eller intyg innan beslutet om att stoppa sjukpenningen är bestämt. Under perioden man har på sig att komplettera betalas fortfarande sjukpenning ut.

Men från och med den 1 november så ändras detta. Sjukpenningen kommer inte att betalas ut om Försäkringskassan är osäker till om rätten till sjukpenning finns. Personerna får därför ingen förvarning om att sjukpenningen eventuellt kommer att stoppas.

Ove Andersson, andre vice ordförande i Sveriges läkarförbund beklagar denna ändringen och menar att det kommer att bli en stor påfrestning i den dagliga vården och speciellt primärvården. Han menar att sjukskrivningsprocessen kommer att ta onödig tid och patienter kommer i kläm.  

Källa: dn.se