Angus Deaton får Ekonomipriset 2015

I dag delades Ekonomipriset ut och det gick till den brittiske ekonomiprofessorn Angus Deaton för forsknigen om ”konsumtion, fattigdom och välfärd”.

I sin motivering skriver Kungliga Vetenskapsakademin bland annat: ”För att utforma en ekonomisk politik som ökar välfärden och minskar fattigdomen måste vi förstå individernas konsumtionsval. Angus Deaton har mer än någon annan bidragit till en sådan förståelse.”

Angus Deaton, 69 år, är verksam vid Princeton Univercity i USA och hans forskning koncentreras kring följande frågor:

– Hur fördelar konsumenterna sina utgifter på olika varor?

– Hur mycket av samhällets totala inkomster konsumeras, och hur mycket sparas?

– Hur kan vi på bästa sätt mäta och analysera välfärd och fattigdom?

Med dessa frågor belyser Angus Deaton sambandet mellan enskilda individers val och utfallen för hela samhället. Priset han tilldelas är Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2015. Prissumman är 8 miljoner kr.