Antalet obetalda SMS-lån ökar

Allt fler obetalda SMS-lån ökar. Det visar ny statistik från Kronofogden och under den första halvan av 2012 så har andelen obetalda SMS-lån ökat med hela 70 procent jämföt med samma period året innan.

Sedan andra halvan av 2011 har andelen obetalda SMS-lån bara ökat och under den första halvan av 2012 är har antalet obetalda SMS-lån ökat med 24 377 ärenden hos Kronofogden och det är en ökning med 70 procent jämfört med samma period 2011.

I en undersökning av 600 ärenden som Kronofogden gått igenom så borde 30 procent av SMS-lånen inte beviljats. Och av de unga vuxna, som består av cirka 20 procent av fallen, så hade hela 70 procent redan skulder innan de tog lån.

Enligt Kronofogden är det ett resultat av att andelen SMS-låneföretag ökar samtidigt som kreditprövningarna blir allt mer slappare men också att företagen tar allt mer plats i media i form av reklam som lockar till lån.

Källa: Kronofogden

Vi på Allt Om Spara vill passa på att poängtera att SMS-lån inte är en utväg om man redan är skuldsatt. Man bör tänka sig för både en och två gånger innan man tar ett sådant lån. Om man nu måste ta ett SMS-lån så var säker på att du kan betala tillbaka beloppet innan tidsfristen, men helst långt innan dessa. Och om du tar ett SMS-lån försäkra dig om att du har pengar som kommer in innan du tar lånet, det kan stå dig väldigt dyrt annars eftersom räntan skjuter ihöjden samtidigt som andra avgifter kan tillkomma om du överskrider tiden för lånet.