Antalet småhus med värmepump ökar

Sedan 2009 har andelen småhus med en eller flera värmepumpar ökat med nästan 50%. Ökningen beror på att det installeras värmepumpar i många nya småhus samt att många med äldre hus väljer att konvertera till eller komplettera med värmepump.

Dessa uppgifter framkommer ur Energimyndighetens statistik. Där kan man utläsa att 754 000 småhus hade värmepump installerad år 2009. Sju år senare, 2016, var motsvarande siffra 1 227 000 småhus.

Kyla påverkar energianvändning

Statistiken visar också på ett kallare 2016 är 2015. Den totala energianvändningen för småhus, flerbostadshus och lokaler ökade då med 4 Twh och hamnade på drygt 80TWh. Kylan var den främsta anledningen till ökningen.

Priserna sjunker

Hösten 2017 har såhär långt varit mild och medelspotpriset på el landade på 29,0 öre/kWh för hela landet i oktober. Det är en sänkning med 18% jämfört med samma månad förra året, enligt elskling.se.

Läs mer om el och energiförbrukning på Allt om spara

 

Källor. Energimyndigheten, Elskling.se