Arbetslösheten är på nedgång, men ungdomsarbetslösheten är fortsatt hög

Enligt finansminister Anders Borg kommer den svenska arbetslösheten att minska till 5 procent fram till 2014. Från dagens 7,8 procent. Borg har en optimistisk syn på arbetsmarknadens utveckling. Men det gäller främst för de som är över 24 år. Trots de positiva siffrorna om arbetslösheten så har Sverige, de sämsta siffrorna i hela Europa när det gäller ungdomsarbetslösheten.

Sedan 90-talet har ungdomar mellan 15-24 år haft problem med att komma in på arbetsmarknaden. Idag har Sverige en ungdomsarbetslöshet på 22 procent. När arbetslösheten har sjunkit de senaste månaderna, så har ungdomsarbetslösheten stått stilla. Detta är alarmerande för framtiden. Att inte ha ett arbete påverkar ungdomarnas psykiska hälsa negativt. Det leder ofta till oro och depressioner hos unga.

Att arbetslösheten är på nedgång är mycket positivt, men det är dags för regeringen att ta tag i ungdomarnas frånvaro från arbetsmarknaden. Eftersom utanförskapet påverkar ungdomarnas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden när de bli äldre.