Arbetslösheten minskar i Sverige

Antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen minskar i Sverige. I slutet av februari var 16 000 färre arbetslösa jämfört med förra året.

Det betyder att arbetslösheten har minskat med 0,4 procentenheter jämfört med samma tid förra året. I slutet av februari var 404 000 personer i åldern 16-64 år inskrivna hos Arbetsförmedlingen, vilket motsvarar 8,5 procent av den arbetsföra befolkningen. Antalet arbetslösa har främst minskat i gruppen ungdomar och andra personer med korta tider i arbetslöshet. I februar var ungdomsarbetslösheten 16,2 procent vilket motsvarar en minskning med 1,7 procentenheter jämfört mot förra året.

– Samtidigt fortsätter antalet varslade om uppsägning att minska, säger Mats Wadman, Arbetsförmedlingens analyschef.