Arbetslösheten sjunker

I förra veckan var det över 14 000 färre öppet arbetslösa än vid samma tid förra året.

Det totala antalet öppet arbetslösa var 203 667 personer i förra veckan, rapporterar TT. Det är 14 685 färre än förra året och 2 387 färre än i förra veckan. Även antalet jobb har ökat jämfört med förra året. Förra veckan anmäldes 23 387 nya platser vilket är en ökning med 8 714 jämfört med samma tid förra året. Däremot är det 3 987 färre platser än förra veckan.

När det gäller program med aktivitetsstöd så deltog 183 236 personer i ett sådant i förra veckan, vilket är 5 282 färre än förra året. Dock är det 895 fler än förra veckan.