Årets sista besked om reporänta kan bli en sänkning

I morgon den 17 december är det dags för Riksbanken att lämna årets sista räntebesked. Trots att reporäntan ligger på en låg nivå, spekuleras det i att den kommer att sänkas ytterligare.

I november sänkte europeiska centralbanken sin ränta och det kan öka trycket på Riksbanken att sänka reporäntan. Ungefär samtidigt publicerade SCB inflationssiffrorna som visade på en lägre inflation än väntat i oktober. Siffrorna visade en inflation på -0,1 procent, vilket kan jämföras med Riksbankens tidigare prognos på 0,3 procent.

Riksbanken har tidigare varit inne på linjen att låta räntan ligga kvar på 1 procent för att sedan höja den långsamt under andra halvåret 2014. Man har ansett att en lägre ränta skulle innebära en ökad risk för att hushållen skuldsätter sig. Men det finns alltså faktorer som talar för att den sänks till 0,75 procent.

Vilket besked Stefan Ingves kommer att lämna om reporäntan i morgon kommer därför att bli intressant att följa.