Åtgärder som påverkar din privatekonomi 2017

Här är åtgärderna som gör skillnad för din privatekonomi 2017. Det berör bland annat barnfamiljer, studenter och pensionärer. 

– Flerbarnstillägget höjs med 128 kronor i månaden vid tredje barnet.
– Inkomstgräns för när bostadsbidraget ska börja trappa av höjs från 117 000 kr till 127 000 kr per år.
– Från 1 januari 2017 avskaffas jämställdshetsbonus oberoende av när barnet är född.
– Gränsen för fri tandvård höjs från 19 år till 21 år.
– Alkolholskatten höjs med 1 procent på starksprit och 4 procent för vin och öl.
– Skatten på bensin höjs med 23,8 öre per liter och höjningen på diesel blir 21 öre per liter.
– Rutavdrag utökas till att omfatta även reparation av vitvaror i hemmet.
– Momsen sänks från 25 till 12 procent på mindre reparationstjänster, till exempel av cyklar och skor.
– Fri öppenvård för alla som fyllt 85.
– För dom som inte har garantipension eller bostadstillägg ökar inkomst- och tilläggspensionerna med 2,8 procent 2017.
– För dom som enbart har garantipension höjs den med 89 kronor i månaden till 7 952 kronor i månaden för ogifta och med 79 kronor i månaden till 7 093 kronor i månaden för gifta.
– Studielån och studiebidrag höjs med 112 kronor per fyraveckorsperiod från 9 904 kronor till 10 016 kronor.

Källa: DN