Att hyra i andra hand kommer att bli dyrare

Ett nytt förslag från regeringen kommer troligtvis att få andrahandshyrorna att skjuta i höjden. Förslaget innebär i korthet att det både kommer att bli enklare att hyra ut i andra hand samtidigt som prissättningen kommer att bli mer frikostig.

Från och med den 1:a februari kommer det vara möjligt att hyra ut sin bostad i andra hand och samtidigt få betalt för utgifterna som tillkommer för bostaden som exempelvis kostnader för lånet, något som tidigare inte varit möjligt. Dagens modell tillåter endast en hyra som motsvarar hyreskostnaden för en likvärdig hyresrätt plus ytterligare tio procent.

Förslaget innebär också att man inte längre kan få hjälp av hyresnämnden att få tillbaka en del av sin hyra i efterhand, om det visat sig eller om man anser att man har betalat en för hög andrahandshyra.

Förslaget fick regeringen igenom nu i veckan med hjälp av Sverigedemokraterna. Dock så justerade civilutskottet förslaget något och i den ursprungliga versionen så skulle bostadsrättsinnehavaren också kunna hyra ut utan att behöva ange skäl för uthyrningen, men något som nu har stoppats.

Regeringen ville dessutom att man inte längre skulle behöva be bostadsrättsföreningen om lov för att få hyra ut, men även detta stoppades.

Resultatet av detta förslag kommer troligtvis leda till att allt fler tar ut högre hyror, nu när de kan. Speciellt i storstäderna och i Stockholm är riktiga prisstegringar att vänta.