Att lösa ett bundet lån kan stå dig dyrt

Behöver du lösa ut ett bundet lån? Det kan stå dig dyrt och i värsta fall så kan du behöva betala en ersättning på över hundratusen kronor till banken. Ett system som kan komma att ändras för att förenkla för kunderna och sänka ersättningen till bankerna.

När du löser ett lån så kommer du att behöva betala en straffavgift till banken, en så kallas ränteskillnadsersättning,. Denna ersättning räknas fram genom att ta räntan på ditt bolån minus en så kallada jämförelseränta (statspappersräntan + en procentenhet), för den återstående löptiden på lånet.

Ersättningen betalas ut till banken för att sänka risken som banken tar när pengar lånas ut till kunder, eftersom banken själva tar ett lån för att låna ut pengar till dig. Banken kan därmed gå i förlust på affären och därför så betalas denna ersättning ut till banken, dock är det du som står för notan.

Dagens system för att beräkna ränteskillnadsersättning kan innebär kostnader på över hundratusen kronor för den som behöver lösa ut sitt lån. En kostnad som vissa experter anser är alldeles för höga. Dessutom så har bankerna olika sätt att tolka lagen kring hur ersättningen ska beräknas, vilket ibland kan bli ofördelaktigt för dig som är kund hos en bank.

Detta är ett krångligt system som Regeringen vill få bukt med. Regeringen vill både förenkla och förbättra reglerna kring hur ränteskillnadsersättning räknas ut. Och enligt finansmarknadsminister Peter Norman så kommer Regeringen med ett förslag i den kommande höstbudgeten för hur man kan förbättra systemet.