Att pruta på mäklararvodet

Med tanke på den minskade försäljningen av bostäder har konkurrensen ökat markant i mäklarbranschen. Det innebär att du som säljare kan ställa högre krav på din mäklare och begära ett lägre arvode.

I och med att mäklarbranschen är allt mer konkurrensutsatt blir det lättre för dig som säljare att få ned arvodesavgiften som din mäklare tar ut för att hjälpa dig med försäljningen av din bostad.

Att pruta på boräntan när man ska köpa ett boende är i dag en självklarhet för de flesta. Men det inte många tänker på är att det också är möjligt att pruta på mäklararvodet som du får betala när du ska sälja ditt boende. Ett sådant arvode kan ligga på nivåer upp till fyra procent, en procentsats som i många fall är förhandlingsbar.

När konkurrensen på marknaden ökar får du också ett större inflytande och möjligheten att påverka arvodet. En fördel är också om du vet att ditt boende är lätt att sälja och ofta relativt dyrt, då blir mäklaren extra angelägen, eftersom det att det finns pengar att tjäna. Då ökar ditt inflytande ytterligare och möjligheten för ett ännu lägre arvode.

Man ska dock inte endast stirra sig blint på procentsatser hit och dit när man väljer mäklare. Kolla alltid upp att din mäklare är certifierad och är seriös. En bra mäklare kan få ditt boende sålt till en högre pris och då kan ett högre arvode vara mer lönsamt för er del.