Automatiska nedskärningar i USA

Politikerna i USA nådde aldrig en lösning i tid för budgetkrisen. Det innebär att automatiska nedskärningar kommer att gå in.

Eftersom politikerna i USA aldrig nådde en lösning för landets budgetkris så kommer automatiska nedskärningar att träda i kraft från och med den första mars. Nedskärningarna är i storleksordningen 85 miljarder dollar, vilket är ”bara” cirka 2,4 procent av USA:s budget på 3600 miljarder dollar.

Nedskärningarna kommer begränsa landets tillväxt och på sikt även minska antalet jobb med cirka 750 000, enligt Barack Obama. Dock på pekade han att man kommer att klara sig igenom detta och att det inte är någon domedag.

Hur Sverige kommer att påverkas av detta är svårt att säga i dagsläget och ingen riktigt vet hur detta kommer att påverka företagen och aktiemarknaden i USA.