Avgiftstaket för blandfonder i PPM sänks

Pensionsmyndigheten pressar nu avgifterna som fondförvaltare får ta ut i premiepensionssystemet, vilket kan gynna pensionssparare.

Enligt de nya reglerna som träder i kraft vid årsskiftet, så pressas taket för blandfonder ned ytterligare jämfört med det ursprungliga förslaget i september. Maxavgiften för blandfonder som en sparare får betala blir 0,62 procent. 68 av 99 blandfonder i PPM-systemet ligger över denna gräns. För aktiefonder blir däremot taket avgifterna något högre jämfört med det preliminära förslaget. Det sätts till 0,89 procent och av 564 aktiefonder i PPM-systemet ligger 106 stycken över taket.

Enligt Mats Öhberg, chef för fondenheten på Pensionsmyndigheten, innebär förslaget att drygt var tionde sparare gynnas och får några fler hundralappar per år till pensionen.

Källa: TT/DN