Bankerna kan tvingas ge råd om amortering

Regeringens senaste verktyg för att öka amorteringsviljan är att tvinga bankerna att ge råd om amortering, ett förslag som ska utredas av Finansinspektionen.

Finansmarknadsminister Peter Norman har gett Finansinspektionen, FI, i uppdrag om det går att tving bankerna att ge amorteringsråd vid när nya eller gamla kunder ska teckna ett bolån.

Anledningen till att man vill införa ett krav på amorteringsråd från bankens sida är för att upplysa låntagaren om fördelarna med att amortera samt att banken i samband med detta ska göra upp en amorteringsplan för lånet. Denna plan kommer dock inte att vara ett krav på amortering utan mer en rekommendation.

Källa: di.se