Bankerna tror på sänkt reporänta

De tre storbankerna SEB, Nordea och Handelsbanken tror alla tre på att reporäntan kommer att sänkas under året. Och Nordea tror att räntan kommer att ligga på 1,00 procent vid årsskiftet.

Det är oroligheterna i framförallt Grekland som gör att bankerna har en pessimistisk framförhållning. Krisen i Europa gör att bankerna är mycket försiktiga vilket inte minst har märkts på de uteblivna boräntesänkningarna som många har krävt, trots att Riksbanken har sänkt reporäntan.

Både SEB och Handelsbanken tror att räntan kommer att ligga på 1,25 procent vid årsskiftet medan Nordea tror på räntesänkningar på 0,25 procentenheter i både oktober och december till 1,00 procent, från dagens 1,50 procent. En prognos de inte delar med Riksbanken som tror på en oförändrad ränteutveckling under 2012.

Dock kan bankerna fortfarande inte utlova några större sänkningar boräntorna med tanke på det osäkra läget i Europa och krisen som sprider sig till andra länder i en större utsträckning än tidigare.