Bankernas bolånekrav ska förbjudas

När du ansöker om ett bolån så kan banken kräva att ditt sparande flyttas för att bolånet ska beviljas, detta vill Finansinspektionen nu stoppa.

Enligt uppgifter från Svenska Dagbladet kommer Finansinspektionen att förbjuda bankernas krav på ett flyttat sparande för att ett bolån ska beviljas. Bankerna ska därmed inte tillåtas att sälja in andra produkter som argument för att bolånet ska beviljas.

Förbudet gäller dock inte förhandling av räntan vilket innebär att bankerna i fortsättningen även kommer att kunna argumentera för en lägre ränta om sparandet flyttas till banken.