Bankernas räntor till hushåll stiger

Idag kommer rapporter från Statistiska centralbyrån, SCB, om hur ränteläget är från banker till privatpersoner och företag. Rapporten visar att de genomsnittliga utlåningsräntorna steg jämfört med de två föregående månaderna. Den genomsnittliga räntan för hushållens nya låneavtal ligger på 2,66 procent jämfört med 2,56 procent i juli och 2,39 procent i juni. De räntor som påverkat siffran mest är de korta boräntorna som gått upp mer än de långa.

Beräkningen för genomsnittsräntan för lån gällande till och med tre månader steg från 2,36 procent till 2,47 procent. Statistiken visar också att merparten av alla lån som tas av svenskar just nu är fortfarande rörliga och men fler och fler har valt att binda upp sina räntor. Tendenserna finns alltså att fler väljer att binda räntorna, jämfört med tidigare då nästan ingen valde att binda upp kostnaderna. Av alla nya bolån som tecknas så väljer kunderna att binda räntan i 33,4 procent av fallen jämfört med tidigare 30,4 procent.

Trenden med ökade räntor som binds upp har stigit de senaste fyra månaderna så prognoserna för framtiden tyder på att fler kommer binda och räntorna lär bli dyrare. Nedan hittar ni nuläget i de största svenska bankerna och bolåneinstitutens boräntor.