Bästa råden till dig med flextid

Studier från Tyskland och Frankrike visar att den som har flextid vanligtvis jobbar flera timmar än de som har fast tid. Så här gör du för att ha kontroll över din arbetstid.  Flexibelt arbete

Många har idag ett mer flexibelt och gränslöst arbete än vad vi hade för 20 år sedan. Med dagens teknik kan du med många arbeten jobba var som helst och är inte bunden till en fast plats. Studier visar att den med flextid jobbar mer än den med fasta tider, men krav på resultat och deadlines kan underlätta.

Mest flexibelt har svenska och nederländska anställda, visar en studie från fackförbundet Unionen. Många ser det som något positivt men med ständig uppkoppling och krav på att vara nåbar fylls privatlivet ofta med jobb och gränserna suddas ut. Resultatet kan bli stress, ont i kroppen och dålig sömn.

Christin Mellner vid Stockholms Universitet ger till DN en rad tips för att underlätta det flexibla arbetslivet. Bland annat en större medvetenhet om vad, när och hur du gör när du jobbar utanför arbetstid. Även att se över tiderna och föra dagbok över tiden. Vid för hög arbetsbelastning är det sedan viktigt att ta hjälp av chefen och säga till att det blir för mycket.

Källa: DN (8/11 2016)