spara-langsiktigt

spara langsiktigt

Ett långsiktigt sparande kräver tåmalod.