Bättre för pensionärer 2013!

 

Nästa år får de svenska pensionärerna det betydligt bättre:

Den allmänna inkomstpensionen höjs med 4,1 procent 2013, vilket i snitt blir 468 kronor mer före skatt. 

Pensionärerna får även sänkt skatt. Sänkningen blir i snitt 50 kronor per månad per person. 

Ogifta och ensamboende pensionärer får också en höjning av bostadstillägget med 170 kronor i månaden. 

Detta får till följd att en pensionär född efter 1938 med 13 000 kronor i månaden i pension efter skatt får cirka 350 kronor mer nästa år. Detta enligt beräkningar från Pensionsmyndigheten. Den som är född 1937 eller tidigare får 410 kronor mer efter skatt.