Bensinpriset över historiska 16 kr litern

I tisdags var bensinpriset uppe på en ny rekordnivå när bensinbolagen höjde priset med 20 öre. Och under tisdagen så var bensinpriset över 16 kronor litern på vissa bensinstationer i landet trots att inte var så länge sedan vi kunde rapportera om den historiska nivån 15 kronor litern.

Bensinpriset är på uppgång, helt klart och som vi tidigare har rapporterat, vid ett flertalet tillfällen, så ser det ut som att det är en trend som håller i sig. Därmed bör man räkna om sin hushållsbudget och kanske till och med sin resebudget framöver.

Det höga bensinpriset är något som framförallt slår hårt mot glesbygden och frågan är hur regeringen kommer att lösa detta i framtiden. Risken finns att priset når 20 kronor litern och mer därtill om utvecklingen i omvärlden fortsätter åt samma håll. Därmed sagt så vet vi ju inte hur det blir, en lösning kan vara på gång på diverse håll men det är alltid bra att vara förberedd på det värsta.