Beslut om förbud mot massbyten i premiepensionssystemet

Fonderna inom premiepensionssystemet är upprörda på grund av de massflytter som många fondförvaltare genomför. Att flytta över så stora kvantiteter till en fond, kostar fonderna mycket pengar samtidigt som de måste binda upp kapital som de inte kan få avkastning på.

Många väljer, mot en avgift, att lämna över ansvaret för sina premiepensionssparandet till olika rådgivare och förvaltare. Förvaltarna har ofta många kunder i sin portfölj och när en fond anses mer fördelaktig flyttar de då många kunder samtidigt. Det kan röra sig om ett byte på uppemot 100 000 kunder samtidigt.

Pensionsmyndigheten vill förbjuda att förvaltare genomför massfondbyten inom premiepensionssystemet, då dessa ställer till problem för enskilda fonder och vanliga fondsparare. Ett alternativt till förslaget om förbudet, från pensionsmyndigheten, är att begränsa möjligheten till massflytter. Hur det senare förslaget ska utformas är för tillfället inte klart.

Idag hade regeringens parlamentariska pensionsgrupp möte om problemen med massfondbyten och huruvida detta ska lösas. Troligtvis kommer beslutet nästa vecka då de ska ha ett uppföljningsmöte. Om beslutet inte fattas vid detta möte så kommer det dröja ända till maj innan nästa möte upprättas och ett beslut kan tas.