Billigare tandvård för alla

I helgen dubblerades det allmänna tandvårdsbidraget för alla, med hopp om att få fler att besöka tandvården regelbundet. För de unga och gamla ligger bidraget nu på 600 kronor per år.

Fram till 22 års ålder är det fri tandvård i Sverige. Därefter subventioneras besöken med hjälp av ett tandvårdbidrag (tvb). Bidraget finns i två nivåer. För personer i åldrarna 23-29 samt 65+ utgår ett bidrag på 600 kronor. För gruppen däremellan, 30-64 år, ligger summan istället på 300 kronor per år. Detta är alltså en fördubbling mot tidigare år.
Anledningen till subventionen är att regelbundna undersökningar är avgörande för en god tandhälsa.

Ingen ska behöva avstå från tandläkarbesök för att man inte har råd. Vi måste säkerställa mer regelbundna besök och att unga och äldre inte väljer bort att gå till tandläkaren, säger socialminister Annika Strandhäll.

Tandvårdsbidraget fungerar precis som tidigare, det dras vanligtvis av automatiskt vid betalning av tandvård. Regeringen vill sänka trösklarna för regelbundna tandläkarbesök och har tillsatt en utredning för att se hur tandvården kan bli mer jämlik så att fler har råd att hålla efter sin munhälsa.

Det ska inte synas i munnen om du är fattig eller rik, säger Annika Strandhäll.

Källa: Regeringen