Bind bolånen om du vill vara försiktig

Det finns en del indikationer på att boräntorna kommer att höjas inom det närmaste året. För den som vill vara försiktig kan det vara läge att binda en del av bolånen nu.

I SEB:s boränteråd för februari skriver Jens Magnusson att sannolikheten är stor att det kommer att införas nya åtgärder som fördyrar bolånen under året. Han skriver att konjunkturen varit svag och därför har räntorna legat på en låg nivå. Trots att Riksbanken sänkte räntan strax före jul, är målet att normalisera räntorna till en högre nivå. Skuldsättningen hos hushållen är hög och därför läggs mer vikt på makrotillsyn som framförallt är Finansinspektionens ansvar. Till exempel har införandet av ett bolånetak på 85 procent av fastighetens värde införts. Troligen kommer fler steg inom makrotillsynspolitiken att göras, enligt Jens Magnusson. Ett steg kan vara ökade riskvikter, vilket innebär ökade kostnader för banker att låna ut pengar.

Därför menar han att räntorna kommer att vara fortsatt låga, framförallt de rörliga, men att höjda riskvikter kommer att påverka boräntorna. Därför kan det vara läge för de som vill vara försiktiga se över sina boräntor för att binda en del av lånen då exempelvis treårsräntan kan vara attraktiv.

Jämför boräntor här >