”Bind boräntan över två år”

Enligt storbankernas egna analyser är det nu fördelaktigt att binda sin boränta två år. Storbankerna tror att det blir få eller inga höjningar av reporäntan under året.

Om cirka två veckor, den 7:e september, så kommer Riksbanken att ha ett möte och besluta om det blir någon räntehöjning. Det finns en splittring inom Riksbankens direktion om huruvida reporäntan ska höjas eller ej. Många experter både tror och tycker att Riksbanken inte ska höja räntan. Men även om de beslutar om att slopa höjningen i september så finns det fortfarande risk att reporäntan kommer att höjas under hösten.

SBAB och Swedbank tror inte att det kommer att bli fler räntehöjningar under året av Riksbanken. Därför rekommenderar de nu att man bör binda sina bolån. De tror att det är det mest lönsamma att göra, i längden.

Se listan över alla banker och boräntor

Så här säger storbankernas egna analytiker

SBAB, Tor Borg, ränteanalytiker: ”Enligt vår prognos kommer Riksbanken låta styrräntan vara oförändrad i år och sedan återuppta höjningarna nästa år. Då är det en bra affär att binda räntan på två år.”

SEB, Gunilla Nyström: ”Om reporäntan når som högts 2,5 procent i slutet av 2012, vilket är vår prognos, då är det attraktivt att binda bolånen på två års sikt.”

Swedbank, Erika Pahne, privatekonom: Det råder stor osäkerhet nu. Men enligt Swedbanks prognos, som är att reporäntan kommer att höjas från och med nästa år, är det fördelaktigt att binda på både två och tre års sikt.”

Inger Gabrielsson, Nordea, ”Det är absolut ett intressant alternativ att binda bolånen på två års sikt nu när tvåårsräntan är lägre än tremånadersräntan. Men idag är det svårt att slå fast om det är mer lönsamt eftersom vi inte vet vad Riksbanken beslutar på nästa penningpolitiska möte i september.”

källa: di.se