BNP-prognosen revideras ned

BNP-prognosen för 2012 kommer troligen att revideras ned. Det menar finansminister Anders Borg. Orsaken är turbelenta finansiella marknader som gör att tillväxten inte blir som väntad.

Enligt Anders Borg kommer regeringens BNP-prognos för 2012 att nedrevideras påtagligt jämfört med bedömningen som gjordes i våras. Tillväxten kommer därmed inte bli lika stor som väntat, enligt prognosen. Hur prognosen ser ut för 2013 är fortfarande oklart, även om det finns vissa nedåtrisker också för det året. Det är oron på de finansiella marknaderna, som till exempel skuldkrisen i Europa och det sänkta kreditbetyget för USA, som påverkar marknaderna just nu vilket förmodligen får en effekt även på den svenska ekonomin.

Däremot anser Borg att det finns bra förutsättningar att klara de offentliga finanserna detta och nästa år. Sannolikheten är att finanserna kommer att ligga nära balans och överskott.

Vilka reformer regeringen kommer att göra återstår att se, däribland om det blir ett femte jobbskatteavdrag. Kanske det blir ett svar på detta efter detta efter regeringens överläggningar i Harpsund om ett par veckor.

Detta är en andra fas av finanskrisen 2008, enligt Borg.